Về nhà, đường hồi hương đáng nhớ của người Việt 2021

(Báo Saigon Nhỏ) Theo dõi những gì diễn ra tại Việt Nam, trong thời đại dịch, câu chuyện hàng chục ngàn người lưu dân ở Sài Gòn vượt thoát các chốt chặn để về quê là điều khó quên. Một năm đi qua thật nhanh, và các diễn biến cũng dồn dập nhanh đến mức … Continue reading Về nhà, đường hồi hương đáng nhớ của người Việt 2021

Mỗi bản án chính trị là điểm nối tan vỡ của chế độ

(RFA) Bản án 9 năm của nhà báo Phạm Đoan Trang không khác gì những tiếng chuông cuối, báo sự rã rời của chế độ về sự mâu thuẫn khôn cùng: sự khao khát chính danh trên trường quốc tế và cách kiểm soát quốc gia theo kiểu bàn tay sắt của thời Xô-viết cũ … Continue reading Mỗi bản án chính trị là điểm nối tan vỡ của chế độ