Giáo dục bằng đớn hèn, chúng ta không thể dựng được thế hệ của hy vọng

  Đầu tuần này, có một chuyện khá thú vị diễn ra ở Viện đại học Virginia, Hoa Kỳ. Có gần 500 sinh viên và giảng viên của Viện đại học này cùng ký tên vào một bức thư phản đối bà giám đốc của trường là Terasa Sullivan, vì đã phát đi một bức … Continue reading Giáo dục bằng đớn hèn, chúng ta không thể dựng được thế hệ của hy vọng