Sunnylands Summit 2016: Chẳng nên mua bán gì, khi chưa có được tự do thông tin

---------------- Về hội nghị Sunnylands tháng 2/2016 Chẳng nên mua bán gì, khi chưa có được tự do thông tin ----------------- ------------------   Tại hội nghị thượng đỉnh Sunnylands: Các quan chức Hà Nội cần phải cam kết cải thiện tự do thông tin để đổi lấy các thỏa thuận thương mại.   Tổng thống Obama là … Continue reading Sunnylands Summit 2016: Chẳng nên mua bán gì, khi chưa có được tự do thông tin