Hòa thượng Thích Không Tánh: “Mọi diễn biến đều là duyên”

Tin về việc Hòa Thượng Thích Quảng Độ lên tàu về Thái Bình, an dưỡng nơi quê cũ của ngài đã dấy lên nhiều điều bàn tán trong công chúng. Nơi lưu trú của Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện (số 90 Trần Huy Liệu) đã từ chối, sập cửa với … Continue reading Hòa thượng Thích Không Tánh: “Mọi diễn biến đều là duyên”