Cái ác trỗi dậy, vì người Việt không còn niềm tin

Ảnh từ internet, của tác giả KiraUsagi Người Việt đang bị đay nghiến là những kẻ độc ác với đồng loại. Rất nhiều chứng cứ cho thấy tâm tính ngàn đời của dòng giống Lạc Hồng đang vào cơn lốc thay đổi đến chóng mặt: hàng ngàn người va chạm nhau trong dịp lễ Tết, … Continue reading Cái ác trỗi dậy, vì người Việt không còn niềm tin