Cải chính chi tiết từ bài phỏng vấn Nghệ sĩ Kim Tuyến

Ngay sau bài phỏng vấn nữ nghệ sĩ Kim Tuyến tại miền Nam California về đời sống và ký ức văn nghệ của bà, tôi có nhận được một lá thư từ Thái Lan từ một người quen biết đến một nhân vật được nghệ sĩ Kim Tuyến nhắc đến trong bài là ông Phạm … Continue reading Cải chính chi tiết từ bài phỏng vấn Nghệ sĩ Kim Tuyến