Nhạc sĩ Anh Bằng, một người Việt thương quê mình.

Cho đến khi nằm xuống, nhạc sĩ Anh Bằng vẫn còn những bài hát và dự án còn dang dở. Sức làm việc của ông thật đáng nể. Nhiều tổng kết cho rằng số lượng  tác phẩm của ông để lại khoảng 650 bài, nhưng thực tế còn nhiều hơn như vậy, bởi gần mười năm … Continue reading Nhạc sĩ Anh Bằng, một người Việt thương quê mình.