Tán gẫu cùng nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ: “Tự do và chuồng trại”

"Những người anh em xử nhau đến đổ máu", nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ đã cười lớn và nói như vậy về chuyện Hội Nhà Văn Nhà nước VN ra tay gạch tên các hội viên của mình. Bức tranh trí thức bầy đàn giờ đây dường như đã nhuốm màu gươm đao và bôi mặt vì mệnh … Continue reading Tán gẫu cùng nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ: “Tự do và chuồng trại”