Người Việt cố giàu lên, để làm gì? (Kỳ 2)

Trên con đường dài dẫn ra biển Hungtington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian … Continue reading Người Việt cố giàu lên, để làm gì? (Kỳ 2)