Tâm thành ấy, sao lại không là Lộc cho đời?

Lúc anh Lộc ra cuốn sách Tâm Thành Lộc Đời, ảnh nhắn "Anh để cho em một cuốn ký tặng đàng hoàng, anh nghĩ có những điều em coi sẽ thích", rồi bất ngờ anh Lộc đổi giọng "tại tao biết mày quá". Thiệt tình, hổng biết ảnh "biết" mình là như thế nào. Từ … Continue reading Tâm thành ấy, sao lại không là Lộc cho đời?