“Bolero không âm mưu cản đường phát triển của bất kỳ ai”

– Bolero – từ khóa chưa thôi “hot” trong gần một năm qua với nhiều tranh luận của người làm nhạc. Có người cho rằng, bolero ngày càng sống khỏe – phản ánh giá trị đặc biệt của dòng nhạc này, nhưng có người lại cho rằng, bolero là hoài niệm, nếu sống mãi với … Continue reading “Bolero không âm mưu cản đường phát triển của bất kỳ ai”