Chuyện để nghĩ từ một bài hát

https://www.youtube.com/watch?v=JlaZuZ2QyWk THƯƠNG CON VOI, THƯƠNG CẢ CHÚNG TA Cách đây mấy năm, Ksor Đức gửi xuống một tấm ảnh anh đứng ở một vùng đồi trọc. Những gốc cây trơ nham nhở trãi dài như một cuộc tàn sát cao nguyên im lặng. Đức viết “rừng của bản làng giờ không còn gì”. Ông trời … Continue reading Chuyện để nghĩ từ một bài hát