Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ

https://www.youtube.com/watch?v=G0Hbf2JBI20&feature=youtu.be   Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ Sáng tác & trình bày: Tuấn Khanh ----------------------------- Ai đem từng trò hề Đem đến thành thị Đem đến thôn quê Ca ca hát hát ê chề Ai đem từng trò hề Che khuất đường về Gieo rắc u mê Nơi quê hương đã lắm bộn … Continue reading Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ