Giáo khoa về đàn áp: luật sư nhân quyền là đối tượng chính

Bài viết dưới đây, đăng trên tờ Business Insider, như một cách giới thiệu về phương thức đàn áp cúa chính quyền cộng sản đối với những người hoạt động bảo vệ luật pháp. Sự công khai và tàn bạo của công an cộng sản Trung Quốc thật sự là kim chỉ nam cho những … Continue reading Giáo khoa về đàn áp: luật sư nhân quyền là đối tượng chính