Chánh trị sự Hứa Phi: “Chúng tôi cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình”

Chánh trị sự Hứa Phi, sinh năm 1950, nay đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Ông sống ở một vùng heo hút tại Lâm Đồng để giữ lòng với đạo Cao Đài chân truyền và giữ đời với tinh thần của con dân nước Việt. Thế nhưng, những điều đơn giản ấy … Continue reading Chánh trị sự Hứa Phi: “Chúng tôi cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình”

Cải chính chi tiết từ bài phỏng vấn Nghệ sĩ Kim Tuyến

Ngay sau bài phỏng vấn nữ nghệ sĩ Kim Tuyến tại miền Nam California về đời sống và ký ức văn nghệ của bà, tôi có nhận được một lá thư từ Thái Lan từ một người quen biết đến một nhân vật được nghệ sĩ Kim Tuyến nhắc đến trong bài là ông Phạm … Continue reading Cải chính chi tiết từ bài phỏng vấn Nghệ sĩ Kim Tuyến