CHÁNH TRỊ SỰ HỨA PHI: “Liên Hiệp Quốc cần phải có những hành động cụ thể hơn cho tự do tín ngưỡng

Ngày 22/8/2019, được Liên Hiệp Quốc chấp nhận là “Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn giáo hay Niềm tin”. Tuy là năm đầu tiên, nhưng được biết các tôn giáo tự do như Phật giáo, Công giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành… đã hưởng ứng bằng thánh lễ, … Continue reading CHÁNH TRỊ SỰ HỨA PHI: “Liên Hiệp Quốc cần phải có những hành động cụ thể hơn cho tự do tín ngưỡng