Tiến sĩ Bạch Xuân Phẻ: Hành trình mang Chánh Niệm vào học đường Hoa Kỳ

Bạch Xuân Phẻ bắt đầu đem chánh niệm (mindfulness) vào ứng dụng với các học sinh của mình từ năm 2014. Đó là những tháng năm mà tình trạng bạo lực học đường, trầm cảm, tự kỷ, bế tắc giao tiếp… đột ngột trở thành một vấn nạn được nhìn thấy khắp nơi trên nước … Continue reading Tiến sĩ Bạch Xuân Phẻ: Hành trình mang Chánh Niệm vào học đường Hoa Kỳ

Chiến tranh giải phóng, và diễn viên Đơn Dương

Những người sống ở Sài Gòn nói họ tuy đã quen với việc hàng năm, đến ngày 30 Tháng Tư, nhà cầm quyền lại cho trương khắp nơi các bích chương, biểu ngữ mừng ngày giải phóng miền Nam, nhưng quen, không có nghĩa là không có những phản ứng nhất định, dù đã gần … Continue reading Chiến tranh giải phóng, và diễn viên Đơn Dương